Pisali o mnie

 

 Dobry znak - nr 3/2008, s.13 

 Gazeta Bełchatowska - nr 9 (147), s. 14,15

 

 Przegląd Bełchatowski nr 1/2009 (2), s.5 INFORMACJE 6.08.09r. s.6
 
  Informator Zelowski, nr 6(96) IX.08, s.7 Informator Zelowski, nr 8(98) XII.08 s.9 
   

   

 

 

 

    

 

 Gazeta Bełchatowska, nr 6(45), 9.02.2005r. s.20